Responsive image

Bransch

Infrastruktur

Jobbar du med infrastruktur eller andra slags samhällsutvecklingsprojekt? Då vet du att det ställs stora krav på kunskap och branschkännedom. Även ur ett juridiskt perspektiv. Här finns vi alltid nära, med rätt expertis och erfarenhet.

Våra specialister hjälper dig med planering, upphandling, genomförande och uppföljning av alla slags infrastruktur- och samhällsutvecklingsprojekt. Från ax till limpa, på såväl regional som nationell och internationell nivå. Det kan gälla anläggande av vägar och järnvägar eller projekt inom områdena energi, hälsa eller sjukvård. Vi kan hjälpa dig att klargöra finansieringsalternativen och hur du ska bedöma risker och tillvarata möjligheterna när projektet inte utvecklar sig enligt plan. Vi biträder även i händelse av tvist. Är du inne i privatfinansierade samarbetsprojekt eller OPS-projekt, då stödjer vi med juridiken och de kommersiella frågor som uppkommer. Våra specialister har medverkat i flera stora projekt, t.ex. Arlandabanan, Öresundsbron, S:t Görans sjukhus, tunneln genom Hallandsåsen och Botniabanan. Vi har även medverkat i samband med finansieringslösningar i utländska projekt som E18 i Norge och reningsverk i S:t Petersburg.

Vi hjälper en mångfald klienter, från offentliga beställare som statliga och kommunala myndigheter, till privata beställare som entreprenörer, finansiärer och konsulter.