Responsive image

Axel Berg

Specialist Counsel, Advokat

Profil

Jag har arbetat med fastighetsrätt i alla dess former i 20 år, varav 10 år på advokatbyrå och 10 år på Lantmäteriet, bl.a. som chef över ett lantmäterikontor och över juristavdelningen på huvudkontoret.

Genom mina specialist- och chefsroller har jag samlat på mig omfattande erfarenhet och kunskap inom fastighetsrätten. Jag arbetar med alla förekommande frågor, som t.ex. lantmäteriförrättningar som avser fastighetsbildning, ledningsrätt och gemensamhetsanläggningar, fastighetstransaktioner, arrenden, hyra, servitut och andra nyttjanderätter, detaljplanering och bygglov.

Jag är också särskilt inriktad mot miljörätt och hanterar framförallt ärenden om tillstånd för miljöfarlig verksamhet, dispensfrågor kopplat till områdesskydd och tillsynsfrågor.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2021-,

Setterwalls

2012-2021,

Lantmäteriet, chef över lantmäterikontor, förvaltningsjurist, chef över juristavdelningen på huvudkontoret

2008-2012,

Mannheimer Swartling Advokatbyrå

2003-2008,

Advokatfirman Lindahl

2001-2003,

Rosenberg & Hammenborn Advokatbyrå

1999-2001,

Hässleholms tingsrätt, tingsnotarie

1999,

Lunds Universitet, juristexamen