Responsive image

Ellen Lewin

Associate

Profil

Jag ingår sedan 2020 i Setterwalls miljö- och fastighetsgrupp.

Jag arbetar huvudsakligen med miljörätt, allmän fastighetsrätt, nyttjanderätter och med fastighetstransaktioner.

Till medarbetare
Karriäruppdragartiklar
Karriäruppdragartiklar

2020-,

Setterwalls

2020,

Uppsala universitet, juristexamen

2020,

Delphi, uppsatspraktikant

2019,

SEB, Legal Intern

2019,

Göteborgs universitet, ekonomie kandidatexamen

2016,

Swinburne University