Responsive image

Erik Thimfors

Associate

Profil

Jag bistår såväl svenska som utländska företag med rådgivning rörande företagsöverlåtelser/M&A, aktiemarknadsrätt samt olika typer av bolagsrättsliga ärenden.

I mitt dagliga arbete biträder jag klienter i privata och publika transaktioner. I mitt arbete ingår processer relaterade till börsnoteringar, kapitalanskaffningsrundor, privat M&A samt utredningar kring frågor som rör regelefterlevnad på aktiemarknaden och allmän bolagsrätt.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2020-,

Setterwalls

2020,

Göteborgs universitet, juristexamen