Responsive image

Magnus Melin

Senior Associate

Profil

Jag arbetar sedan 2019 som biträdande jurist på Setterwalls inom verksamhetsområdet företagsöverlåtelser/M&A.

Jag bistår svenska och internationella bolag och organisationer inom aktiebolagsrätt, vid företagsöverlåtelser, kapitalanskaffningar och börsnoteringar. Jag biträder även franska bolag inom ramen för Setterwalls French Desk.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2019-,

Setterwalls

2019,

Lunds Universitet, juristexamen

2017-2018,

Monash University, Melbourne, Australien