Responsive image

Sunniva Otterbjörk

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag arbetar sedan 2018 med att bistå svenska och utländska företag med rådgivning, huvudsakligen inom företagsöverlåtelser, M&A samt bolagsrätt.

Jag biträder regelbundet svenska och utländska företag inom ett stort antal branscher, främst i samband med förvärv och försäljningar av företag eller verksamheter, investeringar och kapitalanskaffningar, incitamentsprogram, omstruktureringar samt med bolagsrättsliga frågor i bred bemärkelse. Jag arbetar löpande med aktörer inom private equity och venture capital, såväl som med industriella aktörer.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2018-,

Setterwalls

2018,

Uppsala Universitet, LL.M.

2017,

Queen's University, Kanada