uppdrag | 06 jul 2021

Setterwalls har biträtt Amniotics AB (publ) i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

Responsive image

Setterwalls har biträtt Amniotics AB (publ) (”Amniotics”) i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market. Handeln i Amniotics aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market inleddes den 6 juli 2021.

Amniotics är ett biopharmabolag som utvecklar cellterapiläkemedel med utgångspunkt från fostervatten vid planerade kejsarsnitt för behandling av specifika sjukdomar och tillstånd där behandling idag saknas eller är otillräcklig. De celler Amniotics utvecklar är s.k. mesenkymala stamceller (MSC), med den särskilda egenskapen att cellerna härrör från olika vävnader från det nyfödda barnet. Amniotics has en godkänd produktionsanläggning för utveckling av avancerade terapiläkemedel och Amniotics strävar efter att ingå strategiska partnerskap med forskare och företag som är intresserade av att utveckla stamcellsbaserade terapier.

I samband med noteringen genomfördes ett erbjudande av 1 463 415 units till allmänheten i Sverige, Norge och Finland, samt till institutionella investerare i Sverige och utomlands. Genom erbjudandet tillförs Amniotics en emissionslikvid om cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Därutöver kan Amniotics komma att tillföras ytterligare emissionslikvid om högst cirka 34,4 MSEK före emissionskostnader om samtliga teckningsoptioner som gavs ut i samband med erbjudandet utnyttjas för teckning av nya aktier i Amniotics.

Setterwalls har varit legal rådgivare till Amniotics i samband med noteringen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.