uppdrag | 15 sep 2021

Setterwalls har biträtt Aptahem i samband med företrädesemission

Responsive image

Setterwalls har biträtt Aptahem AB i samband med en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner.

Aptahem är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter.

Genom företrädesemissionen tillförs Aptahem en initial emissionslikvid om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Därutöver kan Aptahem komma att tillföras ytterligare emissionslikvid om högst cirka 43 MSEK före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ges ut i företrädesemissionen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.