uppdrag | 29 jun 2021

Setterwalls har biträtt Logistic Contractor vid ingående av ett joint venture avseende markutveckling om cirka 400 000 kvm i Nyköpings logistikpark med statligt ägda Orio AB

Responsive image

Setterwalls har biträtt Logistic Contractor AB (”Logistic Contractor”), ett av Sveriges största byggföretag inom logistik och som ingår i Wästbygg Gruppen, vid ingående av ett samarbetsavtal genom ett s.k. joint venture-bolag avseende markutveckling om cirka 400 000 kvm i Nyköpings logistikpark med statligt ägda Orio AB (”Orio”). Genom samarbetsavtalet förbinder sig Logistic Contractor att under en femårsperiod erlägga totalt cirka 200 MSEK till Orio beroende på total utvecklad markyta.

Marken ägs idag av Orio och ligger i direkt anslutning till Orios befintliga lager och distributionscentral. Samarbetet avser utveckling och uppförande av större logistikanläggningar med en yta om 60-70 000 kvm genom det gemensamt ägda joint venture-bolaget, vilket ska förvärva marken av Orio.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.