uppdrag | 07 jan 2021

Setterwalls har biträtt Nordisk Bergteknik AB (publ) vid riktad nyemission

Responsive image

Setterwalls har biträtt Nordisk Bergteknik AB (publ) i samband med en riktad nyemission till ett antal svenska investerare samt en kvittningsemission avseende existerande aktieägarlån och en riktad emission till bolagets styrelse och ledning.

Genom den riktade nyemission tillförs bolaget cirka 64,5 miljoner kronor och kvittningsemissionen samt den riktade emissionen till styrelse och ledning stärker ytterligare det egna kapitalet med ca 122 miljoner kronor respektive 16 miljoner kronor. Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är främst verksamma i Sverige och Norge.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.