uppdrag | 07 jul 2022

Setterwalls har biträtt Respiratorius och Arcede Pharma i samband med företrädesemission och Lex Asea-utdelning

Responsive image

Setterwalls har biträtt Respiratorius AB (publ) (”Respiratorius”) i samband med en företrädesemission av aktier och utdelningen av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Arcede Pharma AB (”Arcede Pharma”) till aktieägarna i Respiratorius samt efterföljande upptagande till handel av aktierna i Arcede Pharma på Spotlight Stock Market.

Respiratorius och Arcede Pharmas huvudsakliga projekt är läkemedel inom två skilda behandlingsområden som befinner sig i helt olika utvecklingsfaser, vilket inte bedömdes skapa några andra synergier bortom allmän kunskap inom läkemedelsutveckling. I syfte att skapa transparens för aktieägare och investerare, liksom en möjlighet att synliggöra värdena för de enskilda projekten på ett bättre sätt, beslutade styrelsen för moderbolaget Respiratorius därför att dela ut samtliga aktier i Arcede Pharma till aktieägarna i moderbolaget, enligt de så kallade Lex Asea-reglerna. Utdelningen av aktierna i Arcede Pharma föregicks av en företrädesemission i Respiratorius om cirka 45 MSEK.

Setterwalls har biträtt Respiratorius och Arcede Pharma i samband med företrädesemissionen i Respiratorius och utdelningen av aktierna i Arcede Pharma samt efterföljande upptagande till handel av de utdelade aktierna på Spotlight Stock Market. Handeln med Arcede Pharmas aktier inleddes den 29 juni 2022.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.