uppdrag / 12 dec 2018

Setterwalls har biträtt Sydvatten AB i mål om ersättning för förlorad kraftproduktion till följd av vattenbortledningen genom Bolmentunneln

Responsive image

Setterwalls team, bestående av Anders Linnerborg, Jesper Grünbaum, Tove Skärblom och Jakob Ekesbo har framgångsrikt biträtt Sydvatten AB mot Statkraft Sverige AB avseende slutlig ersättning för förlorade kraftproduktion vid Statkrafts kraftverk längs Lagan.

Sydvatten AB, ett kommunalägt bolag som förser 17 skånska kommuner med dricksvatten, bortleder sedan 1987 vatten från sjön Bolmen till sin dricksvattenproduktion. Till följd av den minskade vattenföringen i Lagan krävde kraftverksägaren, Statkraft Sverige AB, ersättning för minskad kraftproduktion från 2008 och för all framtid om totalt 1,2 miljarder kronor. Mark- och miljödomstolen dömde under 2016 ut en total ersättning om ca 450 miljoner kronor vilket överklagades av båda parter. Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”) sänkte ersättningen med ca 200 miljoner kronor och fastställde den slutliga ersättningen till ca 250 miljoner kronor. Även denna dom överklagades av båda parter till Högsta domstolen som inte meddelade prövningstillstånd, MÖD:s dom har således vunnit laga kraft. Statkraft Sverige AB har återbetalat de överskjutande ca 200 miljoner kronorna med tillhörande dröjsmålsränta om ca 15 miljoner kronor.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.