uppdrag | 07 dec 2020

Setterwalls har biträtt Thunderful Group AB i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Responsive image

Setterwalls har biträtt Thunderful Group AB i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Handeln med Thunderful Groups aktier inleddes den 7 december 2020.

Priset per aktie i erbjudandet var 50 kronor, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 3,4 miljarder kronor för det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter att erbjudandet genomförts. Erbjudandet omfattade 26 114 100 aktier, varav 15 000 000 utgjorde nyemitterade aktier som erbjöds av Bolaget, och 11 114 100 utgjorde befintliga aktier som erbjöds av Bolagets huvudägare Bergsala Holding AB, Brjann Sigurgeirsson Holding AB, och Lyngeled Holding AB. För att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet har Bergsala Holding AB genom en övertilldelningsoption åtagit sig att sälja ytterligare högst 3 917 115 befintliga aktier i Bolaget motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i erbjudandet. Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, uppgår värdet av erbjudandet till cirka 1,5 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 43,8 procent av det totala antalet aktier i Thunderful Group efter genomförandet av erbjudandet.

Thunderful Group är en huvudsakligen Nordisk koncern verksam inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av exempelvis Nintendoprodukter, spel, speltillbehör och leksaker. Thunderful Groups övergripande mål är att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Med huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor i Sunderland, Karlshamn, Kungsbacka, Århus, Skövde, Helsingfors, Malmö, Helsingborg, Köpenhamn, Larvik, Hohenwestedt, och Hongkong utvecklar Thunderful Group spel baserade på egna och licensierade IP:n.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.