uppdrag / 17 dec 2020

Setterwalls har biträtt Trelleborg AB vid avyttring av fastigheter

Responsive image

Setterwalls har bistått Trelleborg AB vid avyttring av ett flertal fastigheter till Trelleborgs kommun. Fastigheterna är belägna i Trelleborgs centrala tätort samt i det östra verksamhetsområdet. Fastighetsköpet är det största i Trelleborg kommuns historia och köpeskillingen uppgår till 228,5 miljoner kronor.

Fastigheterna, som består av kontors- och industrilokaler, används idag i begränsad omfattning av Trelleborg AB. För Trelleborgs kommun är fastigheterna strategiskt viktiga i den framtida utvecklingen av staden. Förvärvet ger Trelleborgs kommun en ökad möjlighet att styra utvecklingen av staden utifrån långsiktiga tillväxtmål och stadsplanering. Genom försäljningen av fastigheterna fortsätter Trelleborgs-koncernen därmed att bidra till staden Trelleborgs utveckling.

Fastigheterna i den centrala tätorten används i nuläget som kontorslokaler samt en större fabrikslokal. Området har i kommunens fördjupning av översiktsplanen pekats ut som ett möjligt utvecklingsområde.

Fastigheten i det östra verksamhetsområdet planerar kommunen att utveckla som en del av Trelleborg Business Center och ingår i det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Fastigheten är av kommunen utpekad som ett framtida logistikcenter.

Genomförandet av affären förutsätter godkännande av Trelleborgs kommunfullmäktige, vilket beräknas ske i mars 2021.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.