uppdrag | 15 maj 2017

Setterwalls rådgivare när Integrum AB (publ) listas på Nasdaq First North

Responsive image

Setterwalls har varit legal rådgivare till Integrum AB (publ) i samband med bolagets kapitalanskaffning och listning på Nasdaq First North. Söderlind & Co har varit finansiell rådgivare. Erik Penser Bank är Integrums Certified Adviser och har varit emissionsinstitut.

Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig bolaget ha en världsledande ställning inom området.

Erbjudandet, som var övertecknat flera gånger, omfattade 1 100 000 B-aktier och, i en utnyttjad övertilldelningsoption, ytterligare 250 000 B-aktier, vilket motsvarar cirka 15,1 procent av aktierna i bolaget efter erbjudandet. Det totala värdet av erbjudandet, inklusive övertilldelningsoptionen, uppgår till 27 miljoner kronor.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.