Offentlig upphandling
/Start/Områden/Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Hur ska en korrekt offentlig upphandling gå till? Behöver du hjälp att ta fram ett förfrågningsunderlag? Vad ska ett företag göra om det anser sig felaktigt behandlat?

Vi har lång erfarenhet av de olika aspekterna av offentlig upphandling. Vi kan ge dig praktiska råd i ett tidigt skede av upphandlingsprocessen och konkreta verktyg för implementering av strategier för offentlig upphandling.

Vårt team inom offentlig upphandling företräder både upphandlande myndigheter/enheter och leverantörer. Våra specialister hjälper också klienter i överprövnings-, skadestånds- och ogiltighetsprocesser med anledning av en offentlig upphandling.