uppdrag / 04 dec 2020

Setterwalls rådgivare åt Sida vid omlokalisering av myndighetens huvudkontor

Responsive image

Setterwalls har biträtt Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, i samband med att myndigheten enligt ett regeringsuppdrag flyttar sitt huvudkontor från nuvarande lokaler i Stockholm till nya lokaler i Rissne.

Regeringen uppdrog den 11 juni 2020 åt Sida att genomföra en omlokalisering av myndigheten från Stockholms kommun till en annan kommun i Stockholms län, för att bidra till socioekonomisk utveckling och samtidigt hålla nere myndighetens lokalkostnader. Uppdraget var en utvidgning av det tidigare omlokaliseringsbeslutet i januari 2018 om att flytta Sidas huvudkontor från Stockholms innerstad till Botkyrka.

Setterwalls har biträtt Sida genom hela omlokaliseringsprojektet och tillhandahållit juridisk rådgivning i de frågor som har uppkommit med anledning av projektet, innefattande bl.a. lokalsökning, utvärdering och riskbedömningar i förhållande till inkomna förslag mot bakgrund av förutsättningarna i regeringsbeslutet och Sidas krav. Setterwalls har även företrätt Sida vid hyresavtalsförhandlingarna med den nya hyresvärden samt arbetat med upprättande av hyresavtalet. Hyresavtalet tecknades den 30 november 2020 och avser en lokal om 11 500 kvm. För mer information, besök Sidas hemsida.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.