fbpx Energi & råvaror | Setterwalls Advokatbyrå

Bransch

Energi & råvaror

Jobbar du i energi- eller råvarubranschen kan du få stor hjälp och affärsnytta av vårt erfarna branschteam. Både i den löpande verksamheten och när du ska göra investeringar, företagsförvärv eller finansiera verksamheten. Våra branschspecialister hjälper dig att planera och genomföra förvärv av exempelvis vindkraftsparker. Och kan hjälpa dig i alla tillstånds- och andra miljörättsliga frågor, som vattenrättsliga prövningar, som din verksamhet aktualisera. Eller i samband med finansieringar av projekt.

Inom det internationella investerings- och energiområdet aktualiseras ofta tvistefrågor, mycket beroende på politisk eller ekonomisk instabilitet. Då flera länders lagstiftning berörs blir ofta frågorna komplexa och rätt juridisk expertis helt avgörande för att ta rätt beslut och göra rätt investeringar. Det kan röra att vid en gränsöverskridande investering rörande råvaror reda ut vilka mellanstatliga investeringsskyddsavtal som gäller. Och vi kan biträda dig inför internationella domstolar och skiljenämnder, där vi har stor erfarenhet av Energy Charter Treaty (ECT), olika bilaterala investeringsavtal, tvister hos Världsbanken (ICSID) och vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Vi samverkar med flera av branschens mest framstående aktörer, liksom med såväl utländska regeringar som privata investerare.

"The team is always at your service. The lawyers are very creative and it feels as if they prioritise you as a client for questions big and small."

- Chambers Europe

"Strong on wind power and regulatory issues."

- Chambers Europe

"Very customer-oriented and provides a strong team"

- Chambers Europe

"It's a very senior firm; I know the lawyers are very knowledgeable and experienced"

- Chambers Europe

"Service level is fantastic"

- Legal 500

"Proactive, attentive and responsive"

- Legal 500

"Converts legal issues into pragmatic solutions"

- Legal 500

Vill du veta mer? Kontakta:

Stockholm

Anders Söderlind

Malmö

Jonas Frii