fbpx Energi & råvaror | Setterwalls Advokatbyrå

Bransch

Energi & råvaror

Setterwalls specialistgrupp inom branschområdet energi & råvaror biträder regelbundet svenska och internationella företag, statliga myndigheter och investeringsfonder inom energi- och råvarusektorn. Genom omfattande erfarenhet kombinerad med specialistkompetens genererar vår rådgivning affärsnytta i såväl den löpande verksamheten som vid investeringar, tillstånds- och prospekteringsprocesser, förvärv och finansieringar.

Vår förmåga att erbjuda en kombination av regulatorisk och transaktionsrelaterad rådgivning har resulterat i vårt deltagande i uppförandet av flera av Europas största vindkraftsparker, ofta från projekteringsfas till finansiering och senare försäljning. Inom vindkraftssegmentet har vi marknadsledande spetskompetens inom samtliga områden. Setterwalls hanterar även fortlöpande regulatoriska ärenden inom andra näringar som involverar allt från vattenrättsliga prövningar till frågor kopplade till mineralrättigheter och andra naturresurser. Verksamhetsgruppens kompetens täcker in alla de miljörättsliga frågor som kontinuerligt dyker upp inom energi- och råvarubranschen. En utmärkande egenskap för vårt upplägg är att teamet med transaktions- respektive regulatorisk kompetens arbetar integrerat från ax till limpa. Häri ligger också  vår särskilda förmåga att anpassa teamet av jurister utefter specifika behov. Detta möjliggör att vi kan bistå i alla typer av energiprojekt från början till slut; från initiala myndighetskontakter och tillståndsprövningar till extern finansiering från utländska eller inhemska banker och försäljning till internationella aktörer.

Våra branschspecialister har under lång tid arbetat nära energisektorn och skaffat sig gedigna erfarenheter även av frågor kopplade till elmarknaden. Vi assisterar  frekvent med rådgivning avseende elleveransavtal, elsäkerhet, eldistribution, nättariffer, nätkoncessionshavarens intäkter samt handel med elcertifikat, utsläppsrätter och andra relaterade finansiella instrument.

För aktörer inom energi- och råvarusektorn och i komplicerade energiprojekt aktualiseras komplexa juridiska frågeställningar som ibland resulterar i att tvist uppstår. Setterwalls biträder inför såväl nationella som internationella domstolar och skiljenämnder, där vi har erfarenhet av bland annat Energy Charter Treaty (ECT) och av tvister hos Världsbanken (ICSID), Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) och allmänna domstolar.

"The team is always at your service. The lawyers are very creative and it feels as if they prioritise you as a client for questions big and small."

- Chambers Europe

"Strong on wind power and regulatory issues."

- Chambers Europe

"Very customer-oriented and provides a strong team"

- Chambers Europe

"It's a very senior firm; I know the lawyers are very knowledgeable and experienced"

- Chambers Europe

"Service level is fantastic"

- Legal 500

"Proactive, attentive and responsive"

- Legal 500

"Converts legal issues into pragmatic solutions"

- Legal 500

Vill du veta mer? Kontakta:

Stockholm

Martin Sandgren

Göteborg

Linnea Ljung

Malmö

Jonas Frii