Kompetensområde

Miljörätt

Miljöfrågor får en allt mer central roll, oavsett bransch och verksamhet. Till din hjälp har du ett team med gedigen kunskap och omfattande erfarenhet inom miljörättens alla områden.

Erfarna experter inom miljörätt

Vi arbetar med all sorts miljörätt. Vi kan hjälpa dig i allt från vattenrättsliga prövningar till ärenden som rör industrier, förbränningsanläggningar och vindkraftsparker. Det kan gälla täkt- eller infrastrukturprojekt. Eller hur miljörisker bör beaktas vid en företagsöverlåtelse eller försäljning av en fastighet. Vi lotsar dig även rätt vid investeringar i infrastruktur och vid entreprenader och markexploatering. Setterwalls miljörättsspecialister driver vatten- och miljöärenden i domstol och jobbar regelbundet med att förebygga och eliminera miljörättsliga problem och risker vid exploateringar, förvärv och andra slags projekt. Vi medverkar även i lagstiftningsarbete och bistår branschorganisationer med remissvar och förslag på regelförenklingar.
Vi ger dig vägledning inom bl.a.:


Dela kunskap

Vi ordnar regelbundet utbildningar för klienter, håller seminarier och deltar i debatten kring aktuella ämnen inom miljörätten


Svenska och internationella klienter

Våra klienter är svenska och internationella bolag av alla storlekar, likaväl som staten och kommuner.

"Excellent knowledge and understanding of the complex issues of the Swedish Environmental Code."

- Legal 500

"Professionalism and a deep understanding of the processes, twists and turns in Swedish legislation. Their approach is always of the highest standard."

- Legal 500

"The team’s strengths are its flexibility, rapidity and confidence in the work and feedback. In my experience, the team has taken every question with great seriousness and engagement no matter how specific or difficult it is."

- Legal 500

"Strong commitment toward clients’ needs and a proactive approach to finding solutions."

- Legal 500

"Very strategic in their work."

- Chambers & Partners

"The team is highly professional and always very well connected with each other."

- Legal 500

"Good knowledge and a practical way of working."

- Legal 500

"It's a very senior firm; I know the lawyers are very knowledgeable and experienced."

- Chambers Europe

"Valuable, pragmatic, professional advice."

- Legal 500

"Converts legal issues into pragmatic solutions."

- Legal 500

"Proactive and personable approach."

- Chambers & Partners

"Strategic advice and always has the client's interests at heart."

- Chambers Europe

"Goes beyond the reading of the law and is capable of communicating very well."

- Chambers Europe

Branscher

Energi & råvaror

Vill du veta mer? Kontakta:

Stockholm

Girion Blomdahl

Göteborg

Linnea Ljung Malin Wikström

Malmö

Anders Linnerborg Tove Andersson