Responsive image

Christian Riddarbo

Delägare, Advokat

Profil

Jag arbetar sedan 2007 med att biträda svenska och internationella bolag i bolagsrättsliga frågor såsom företagsöverlåtelser, kapitalanskaffningar och bolagsstrukturer.

Mitt dagliga arbete består av att identifiera och hantera lega och affärsmässiga risker inom ramen för företags pågående verksamhet eller i samband med transaktioner och anskaffning av kapital.

Ett av mina särskilda fokusområden är ärenden relaterade till fordonsindustrin, pappers- och massaindustrin samt videospelsindustrin.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2022-,

Setterwalls

2018-2021,

Advokatfirman Vinge

2010-2018,

MAQS Advokatbyrå

2008-2010,

Domstolsverket

2007-2008,

Wistrand Advokatbyrå