byrånyhet | 04 sep 2020

Setterwalls fortsätter växa och välkomnar en ny delägare och en ny Specialist Counsel

Responsive image

Nu satsar vi ytterligare inom områdena miljö, fastighet/entreprenad och infrastruktur. Som ett led i Setterwalls strategiska inriktning att satsa på expansion inom dessa områden har vi glädjen att välkomna våra nytillskott delägare, Malin Wikström och Specialist Counsel, Erik Svedlund till Göteborgskontoret.

Malin Wikström är en erkänt skicklig och erfaren miljörättsjurist med snart 20 års erfarenhet av såväl omfattande som komplexa uppdrag inom området. Miljö och infrastruktur är ett expansivt och snabbt växande juridiskt område. Med Malins stora erfarenhet av bland annat omfattande infrastrukturprövningar kommer hon med sin kunskap och kapacitet bli ett välkommet och värdefullt tillskott i en tid när det sker så mycket infrastruktursatsningar i hela landet.

– Jag ser verkligen fram emot att gå in som delägare på Setterwalls och få vara delaktig i att fortsätta utveckla Setterwalls som branschledande i Sverige inom miljörätt. Behovet av rådgivning har ökat kraftigt under det senaste decenniet och Setterwalls team kan bistå med rådgivning inom hela detta rättsområde. Att nu, tillsammans med min delägarkollega Linnea Ljung, få leda och utveckla miljörättsteamet i Göteborg och i Sverige ska bli väldigt spännande och roligt, säger Malin Wikström.

Erik Svedlund har en gedigen kunskap och mångårig erfarenhet av strategisk rådgivning till företag med fastighets- och entreprenadrelaterade frågor. Han kommer närmast från Magnusson Advokatbyrå där han ägnat de senaste nio åren åt att utveckla sin specialistkompetens inom området. Erik är framförallt engagerad i uppdrag gällande förvärv och försäljning av fastigheter, avtalsförhandlingar samt exploaterings- och markanvisningsärenden. Han har även stor erfarenhet av bygg- och fastighetsrelaterade tvister inför skiljenämnder och domstolar.

– Det känns naturligtvis smickrande att få möjlighet att förstärka Setterwalls fastighetsgrupp och ansvara för gruppens entreprenaddel i Göteborg. På Setterwalls finns en entreprenörsanda och ambition som stämmer väl överens med min egen. Tillsammans kommer vi fortsätta att skapa en branschledande fastighets- och entreprenadgrupp som täcker in samtliga relevanta områden. Satsningen ligger även bra i tiden med tanke på de utmaningar och möjligheter som fastighets- och entreprenadbranschen står inför, inte minst vad gäller infrastruktursatsningar säger Erik. Jag är övertygad om att Setterwalls kombination av engagemang, förstklassig rådgivning och ett långsiktigt tänk möter såväl dagsaktuella som framtida behov på marknaden, avslutar Erik Svedlund.

– För Setterwalls är det ett långsiktigt och strategiskt val att satsa ytterligare inom områdena miljö, fastighet/entreprenad och infrastruktur. Rekryteringen av Malin och Erik är ett led i denna satsning. Vi ser att behovet av juridisk rådgivning växer inom dessa områden i samband med ökande miljömedvetenhet och omfattande satsningar på expansion och infrastruktur som görs i stora delar av landet. Setterwalls förstärker därför vår organisation ytterligare med Malin och Erik. Genom deras omfattande erfarenhet av uppdrag och projekt inom dessa områden överensstämmer de mycket väl med Setterwalls uttalade profil och strategi säger Minna Skyman, CEO Setterwalls i Göteborg.

Setterwalls är en av Sveriges ledande advokatbyråer med 260 medarbetare, varav 190 jurister. Byrån har erfarna specialister inom alla affärsjuridiska områden och en gedigen erfarenhet av de flesta branscher. Setterwalls olika specialistteam företräder många av Sveriges och världens ledande företag, institutioner och riskkapitalbolag.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.