Erik Thimfors

Associate / Göteborg

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Företagsöverlåtelser, M&A / Bolagsrätt

Språk

svenska engelska
Profil

Jag arbetar huvudsakligen med frågor gällande bolagsrätt, fö-retagsöverlåtelser/M&A och aktiemarknadsrätt.

Mitt arbete innefattar utredningar och rådgivning till företag kring förvärv och överlåtelser och övergripande bolagsrättsliga frågor.

Karriär
2020-,Setterwalls
2020,Göteborgs Universitet, juristexamen