Profil

Jag arbetar med immaterialrättsliga frågor för svenska såväl som internationella klienter.

Jag bistår klienter i regulatoriska frågor, kommersiella avtal med anknytning till immaterialrätten samt immaterialrättsliga tvister.

Karriär
2019,-Setterwalls
2019,Lunds universitet, juristexamen
Artiklar