fbpx Karl-Johan Nörklit | Setterwalls Advokatbyrå

Karl-Johan Nörklit

Delägare, Advokat / Stockholm

Huvudsakligen verksam inom

Skatt

Private Client

Språk

svenska engelska
Profil

Jag arbetar sedan 2005 med att bistå svenska och utländska företag och dess ägare med kvalificerad skatterådgivning.

Mitt ansvar på byrån är att leda skattegruppen vid Setterwalls Stockholmskontor. I det dagliga arbetet bistår jag våra klienter med skatterättslig rådgivning, vilken tenderar att bli alltmer komplicerad på grund av lagstiftning och regleringar på såväl nationell som internationell nivå. Jag företräder även fortlöpande våra klienter i skatteprocesser och ansökningar om förhandsbesked.

Många av uppdragen är internationella och jag har därför ingående kunskap kring de frågor som uppkommer för utländska klienter vid etableringar och investeringar i Sverige, inklusive gränsöverskridande omstruktureringar. Som tillhörande en specialistgrupp arbetar jag även nära våra andra verksamhetsgrupper och ger dessa löpande stöd och råd i samband med företagsförvärv, försäljningar och börsintroduktioner etc.

Karriär
2007-,Setterwalls
2005-2007, Cederquist
2004-2005, Länsrätten i Stockholms län
2003, F.D Riksskatteverket
2003, Stockholms universitet, företagsbeskattning
2003, Lunds universitet, juristexamen
2002, Queen Mary, University of London
Rekommendationer

Karl-Johan Nörklit is ranked as Recommended Lawyer by Legal 500 (Tax) and Chambers Europe.

"Always following up."

- Chambers Europe, 2018

"Keen on finding solutions."

- Chambers Europe, 2018

"Very knowledgeable within the tax arena."

- Chambers Europe, 2018

Meriter
Externa publikationer
2016Betalningssäkring – dags för en ny översyn?, Skattenytt nr 5
MAJ 2015Fastställande av tjänsteställe när arbetsplatser växlar - En analys av rättsläget
2015Fastställande av tjänsteställe - oklar reglering och spretig praxis, Skattenytt nr 4
2014Sexmånadersreglen - något om problematiken vid arbete i flera länder (del2), Skattenytt nr 3
2014Sexmånadersregeln - något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1), Skattenytt nr 1-2
2013Anståndsreglerna - dags för förändring?, Skattenytt nr 5
2011Skatteavtal går före intern rätt – i vart fall som huvudregel, Skattenytt nr 1-2
2010Prövningstillstånd i kammarrätt– ett hot mot rättssäkerheten?, Skattenytt nr 11
2010Treaty Override – nu även i Skatterättsnämnden, Skattenytt nr 3
2009Överlåtelse av framtida rätt till utdelning i 3:12-bolag, Skattenytt nr 5