Karolina Jönsson

Associate / Stockholm

Språk

svenska engelska franska
Profil

Jag arbetar framförallt med upphandling och avtalsförhandlingar av IT-tjänster, outsourcingtransaktioner samt andra strategiska och juridiska frågor relaterade till företagsförvärv och digitaliseringsprojekt.

Utöver IT och tech-verksamhetsnära projekt har jag också erfarenhet av att leda projekt inom företagsförvärv (och försäljningar), samgåenden och investeringar samt kapitalanskaffningar. Jag biträder även franska bolag inom ramen för Setterwalls French Desk.

Karriär
2017-,Setterwalls
2016,Hamilton Advokatbyrå AB
2016,Ashurst LLP
2016,Lunds universitet, juristexamen
2014,Förenta Nationerna, New York