Profil

Jag är verksam och har en ledande befattning inom bl.a. Setterwalls verksamhetsgrupp för Infrastruktur och Entreprenad.

Jag har sedan början av 1990-talet arbetat som rådgivare åt svenska och utländska företag i svenska och internationella bygg- och anläggningsprojekt (inkluderande PPP-projekt och OPS-projekt) och i transaktioner inom byggindustrin och produktionsindustrin. Jag har även biträtt vid projektfinansieringar inom nämnda områden. Bland de större projekt jag deltagit i kan nämnas Arlandabanan, Öresundsförbindelsens tunneldel, Citytunneln i Malmö, delar av Norra länken samt Citybanan i Stockholm, hamnentreprenader i Stockholm och Göteborg, fabriksanläggningar i Ryssland och Tjeckien, Marieholmstunneln i Göteborg, naturgasanläggning i Lysekil, vindkraftsanläggningar i norra Sverige samt gruvprojekt i Ryssland och i norra Sverige. Inom bygg- och industrisektorn har jag också medverkat vid utformningen av konsortier samt samverkans- och partneringlösningar. Jag har även biträtt i tvister rörande entreprenader och anläggningsleveranser samt även agerat skiljeman i sådana tvister.

Karriär
2000-, Setterwalls
1991-1999, Advokatfirman Lindahl
1988-1991, Advokatfirman Lundius, Laurin och Ljungholm
1985-1988, Sydkraft AB, bolagsjurist
1983-1985, Hovrätten för Västra Sverige
1981-1983, Tingsrätten Västervik
1981, Lunds universitet, juristexamen
Rekommendationer

Lennart Iwar är rekommenderad av Legal 500 (Construction, Real Estate och Banking & Finance).

"Tactical and experienced."

- Legal 500 2017

Meriter
Externa publikationer
2009Expertutlåtande i FIDIC's testversion av "Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects"