Profil

Jag arbetar med juridisk rådgivning rörande IT-rätt & dataskydd, immaterialrätt och kommersiella avtal.

Till vardags arbetar jag med att hjälpa företag att efterleva dataskyddslagstiftningen och jag håller även utbildningar på området. Därutöver arbetar jag med upprättande och granskning av kommersiella avtal samt rättsliga utredningar. Jag har även erfarenhet av hantering av outsourcingavtal på området IT- och telekom.

Karriär
2018-,Setterwalls
2016-2018,Magnussons advokatbyrå, Associate
2015-2016,Region Skåne, Supplier Manger for IT and Telecom Outsourcing
2015,Certified for ITIL Foundation
2014,Lunds Universitet, juristexamen