Magnus Steninger

Senior Associate, Advokat / Stockholm

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Fastighetsrätt / Entreprenadrätt

Branscher

Fastigheter

Språk

svenska engelska
Profil

Jag är specialiserad på fastighetstransaktioner, fastighetsprojekt och andra fastighetsrättsliga ärenden.

I mitt dagliga arbete biträder jag svenska och utländska aktörer på fastighetsmarknaden med legal rådgivning inom transaktioner, joint venture-upplägg, bostadsprojekteringar och allmän fastighetsrätt. Jag har stor erfarenhet av komplexa transaktioner och hantering av ägar- och strukturrelaterade frågeställningar inom delägda projekt.

Projektledning av cross border-projekt med särskilt fokus på fondinvesteringar är ett av mina expertområden där jag har mångårig erfarenhet.

Vidare har jag även erfarenhet av att biträda klienter inom plan- och fastighetsbildningsfrågor, exploateringsavtal, nyttjanderättsfrågor såsom hyra och arrende, miljörätt, energi, fastighetsrättsliga tvister och servitutsfrågor.

Karriär
2019-,Setterwalls
2013-2018,MAQS Advokatbyrå
2013,Stockholms univeristet, juristexamen
2012,MAQS Advokatbyrå, Trainee
2011,Barton LLP New York, Trainee
2010,Linköpings universitet, affärsjuridisk examen
Artiklar