fbpx Magnus Steninger | Setterwalls Advokatbyrå

Magnus Steninger

Senior Associate, Advokat / Stockholm

Huvudsakligen verksam inom

Fastighetsrätt / Entreprenadrätt

Fastigheter

Språk

svenska engelska
Profil

Jag bistår dagligen klienter inom fastighetstransaktioner och andra fastighetsrättsliga ärenden.

I mitt dagliga arbete bistår jag svenska och utländska aktörer på fastighetsmarknaden med legal rådgivning inom transaktioner, joint venture-upplägg, bostadsprojekteringar och allmän fastighetsrätt. Jag har stor erfarenhet av komplexa transaktioner och hantering av ägar- och strukturrelaterade frågeställningar inom delägda projekt. Vidare har jag även erfarenhet av att biträda klienter inom plan- och fastighetsbildningsfrågor, exploateringsavtal, nyttjanderättsfrågor såsom hyra och arrende, miljörätt, fastighetsrättsliga tvister och servitutsfrågor.

Karriär
2019-Setterwalls
2013-2018MAQS Advokatbyrå
2013Stockholms univeristet, juristexamen
2012MAQS Advokatbyrå, Trainee
2011Barton LLP New York, Trainee
2010Linköpings universitet, affärsjuridisk examen