Malin Wikström

Delägare, Advokat / Göteborg

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Miljörätt

Branscher

Infrastruktur

Språk

svenska engelska
Profil

Jag arbetar sedan snart 20 år tillbaka med att biträda såväl privata, kommunala och statliga bolag samt kommuner i miljörättsliga frågor. Sedan 2020 ansvarar jag tillsammans med advokat Linnea Ljung för miljörätten vid Göteborgskontoret.

Jag biträder regelbundet klienter i tillståndsprövningar i mark- och miljödomstolar av större miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter över hela Sverige. Bland de verksamheter jag löpande bistår i dessa prövningar finns infrastrukturanläggningar såsom hamnar och flygplatser, exploateringsprojekt, avfallsanläggningar och större industrier.

I mitt arbete bistår jag även i frågor som rör miljöskadestånd, miljöbrott och arbetsmiljöfrågor och andra typer av frågor som rör tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 

Jag är en van föreläsare och håller regelbundet föreläsningar såväl i externa sammanhang som för klienter.

Karriär
2020-,Setterwalls
2002-2020,Front Advokater
2002,Gärde Egnell och Hjelström
2000-2002,Lunds tingsrätt, tingsnotarie
2000,LL.M., Master of European Law, the London School of Economics and Political Science
1999,Göteborgs universitet, juristexamen
1997-1998,the London School of Economics and Political Science, European Union Law
Rekommendationer

Malin Wikström är listad som "recommended lawyer" av Legal500 (Environment).

"Practice head” Malin Wikström has ”excellent judicial knowledge and is a skilled litigator”, is ”very well regarded” and has ”excellent airport-related knowledge with a good political sense "

- Legal 500, ENVIRONMENT