Malin Wikström

Delägare, Advokat / Göteborg

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Miljörätt

Branscher

Infrastruktur

Språk

svenska engelska
Profil

Jag arbetar sedan snart 20 år tillbaka med att biträda såväl privata, kommunala och statliga bolag samt kommuner i miljörättsliga frågor. Sedan 2020 ansvarar jag tillsammans med advokat Linnea Ljung för miljörätten vid Göteborgskontoret.

Jag biträder regelbundet klienter i tillståndsprövningar i mark- och miljödomstolar av större miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter över hela Sverige. Bland de verksamheter jag löpande bistår i dessa prövningar finns infrastrukturanläggningar såsom hamnar och flygplatser, exploateringsprojekt, avfallsanläggningar och större industrier.

I mitt arbete bistår jag även i frågor som rör miljöskadestånd, miljöbrott och arbetsmiljöfrågor och andra typer av frågor som rör tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 

Jag är en van föreläsare och håller regelbundet föreläsningar såväl i externa sammanhang som för klienter.

Karriär
2020-,Setterwalls
2002-2020,Front Advokater
2002,Gärde Egnell och Hjelström
2000-2002,Lunds tingsrätt, tingsnotarie
2000,LL.M., Master of European Law, the London School of Economics and Political Science
1999,Göteborgs universitet, juristexamen
1997-1998,the London School of Economics and Political Science, European Union Law
Rekommendationer

I Legal 500 har uppgetts att "practice head" Malin Wikström har ”excellent judicial knowledge and is a skilled litigator”, är "very well regarded"  och har  "excellent airport-related knowledge with a good political sense".