Sara Söderling

Associate, Advokat / Malmö

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Immaterialrätt, marknadsrätt & mediarätt / Kommersiella avtal

Språk

svenska engelska
Profil

Jag arbetar sedan 2009 med att bistå svenska och utländska klienter med rådgivning rörande immaterialrätt, främst varumärken och mönster samt kommersiella avtal.

Mitt arbete kretsar kring juridiska aspekter kopplade till marknadsföring och kommunikation, ägarfrågor rörande immateriella rättigheter samt kommersiella avtal. Detta innefattar varumärkes – och mönsterskydd, juridisk rådgivning kopplat till upphovsrättsliga- och marknadsrättsliga frågor samt upprättande, granskning och förhandling av olika typer av kommersiella avtal. Jag är även medlem i MARQUES arbetsgrupp för upphovsrätt samt AIPPIs fokusgrupp för design.

Karriär
2015-, Setterwalls
2011-2012, Stockholms universitet, LL.M., Master of European Intellectual Property Law
2010-2015, Zacco
2009-2010, Nestlé
2009, Lunds universitet, juristexamen
Artiklar