uppdrag / 10 jun 2014

Setterwalls biträder LIDDS i samband med kapitalanskaffning och listning på NASDAQ OMX First North

Responsive image

LIDDS AB utvecklar produkten Liproca® Depot, en ny behandlingsmetod mot lokaliserad prostatacancer med målsättningen att förbättra anticancereffekten och samtidigt väsentligt minska biverkningarna i relation till dagens behandlingsmetoder.

Bolaget genomför nu en publik kapitalanskaffning och listning på NASDAQ OMX First North. Kapitalanskaffningen genomförs genom två emissioner av units bestående av aktier och teckningsoptioner, en företrädesemission till befintliga ägare som tillför bolaget 34,5 MSEK samt en spridningsemission till allmänheten på 10,0 MSEK, sammanlagt 44,5 MSEK vid full teckning. Vid fullt utnyttjande av emitterade teckningsoptioner tillförs LIDDS ytterligare 17,3 MSEK.

Vi håller dig uppdaterad om vad som händer.

Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev så får du veta mer om vad som händer inom affärsvärlden och juridiken.

Du får även information om kommande event, seminarier och webbinarier.