uppdrag / 18 jun 2019

Setterwalls biträder Mentice i samband med listning på Nasdaq First North Premier

Responsive image

Mentice AB (”Mentice” eller “Bolaget”) har noterats på Nasdaq First North Premier och i samband därmed genomfört en nyemission.

Handeln i Mentice aktie på Nasdaq First North Premier inleddes den 18 juni 2019. Bolaget handlas under symbolen MNTC. Erbjudandet i samband med noteringen övertecknades kraftigt och riktades till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige samt internationellt och bestod av dels en nyemission om 82 miljoner kronor och dels en försäljning av befintliga aktier om 392 miljoner kronor. Priset i erbjudandet fastställdes till 49 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde om cirka 1,2 miljarder kronor för samtliga utgivna aktier i Bolaget efter erbjudandet.

Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp. Mentices simulatorer används för att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid olika typer av ingrepp samt vid introduktion av nya kliniska instrument. Bolaget tillhandahåller produkter som kan liknas vid flygsimulatorer för läkare och kliniska arbetslag och bidrar till att ge dess utövare så realistiska träningsupplevelser som möjligt. Mentice har som målsättning att bidra till att reducera antalet dödsfall, skador och kostnader som uppkommer till följd av misstag och ineffektivitet inom vården. Mentice har sitt huvudkontor i Göteborg och har en stark global närvaro med bolag etablerade i USA, Japan, Kina och Schweiz.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.