Responsive image

Sonny Ragnerstam

Senior Associate, Advokat Föräldraledig

Profil

Jag bistår svenska och utländska bolag, myndigheter och organisationer i fastighetsrättsliga ärenden och projekt.

Mitt arbete består i huvudsak av rådgivning inom fastighetstransaktioner, projektutveckling samt joint ventures. Jag biträder även klienter i fastighetsrättliga frågor och tvister, såsom nyttjanderättsfrågor samt plan- och fastighetsbildningsfrågor.

Till medarbetare
KarriärRekommendationeruppdragartiklar
KarriärRekommendationeruppdragartiklar

2019-,

Setterwalls

2016-2018,

MAQS Advokatbyrå

2014-2016,

Eskilstuna tingsrätt, tingsnotarie

2013-2014,

G Grönberg Advokatbyrå

2013,

Stockholms Universitet, juristexamen

2012-2013,

DLA Piper Sweden, trainee/notarie

2012,

Western University (juridiska fakulteten), Kanada

2007,

Luleå Tekniska Universitet (studier i ledarskap och organisation)