Responsive image

Sonny Ragnerstam

Counsel, Advokat

Profil

Jag bistår svenska och utländska klienter i fastighetsrättsliga ärenden och projekt.

Mitt arbete består i huvudsak av rådgivning inom fastighetsutveckling, transaktioner och joint ventures. Inom ramen för detta bistår jag klienter i ärenden och förhandlingar avseende bland annat exploateringsfrågor, detaljplaner, fastighetsbildningsfrågor, överlåtelseavtal och nyttjanderättsfrågor såsom hyra, arrende och servitut. Vidare har jag stor erfarenhet av komplexa fastighetsutvecklingsprojekt och hantering av de olika juridiska och kommersiella frågeställningarna som aktualiseras i sådana projekt. Jag har även erfarenhet av processer relaterade till detaljplaner och bygglovsfrågor.

Jag har uppdrag från ett flertal stora fastighetsägare och biträder dessa löpande med juridisk rådgivning. Mitt arbete har givit mig erfarenhet och goda kunskaper om fastighetsbranschens krav och kommersiella intressen, och för mig är det viktigt att bidra till klienternas affärsnytta genom effektiva och högkvalitativa lösningar i alla situationer.

Till medarbetare
KarriärRekommendationeruppdragartiklar
KarriärRekommendationeruppdragartiklar

2019-,

Setterwalls

2016-2018,

MAQS Advokatbyrå

2014-2016,

Eskilstuna tingsrätt, tingsnotarie

2013-2014,

G Grönberg Advokatbyrå

2013,

Stockholms Universitet, juristexamen

2012-2013,

DLA Piper Sweden, trainee/notarie

2012,

Western University (juridiska fakulteten), Kanada

2007,

Luleå Tekniska Universitet (studier i ledarskap och organisation)

Legal 500 (2021)