uppdrag | 05 sep 2019

Setterwalls har biträtt Hemberget Energi AB i mål om miljötillstånd för ny vindkraftpark

Responsive image

Setterwalls team, bestående av Tove Andersson och Jonathan Andersson, har framgångsrikt biträtt Hemberget Energi AB i tillståndsprövningen för uppförande av vindkraft i Storuman och Vilhelmina kommuner.

Hemberget Energi AB, dotterbolag till Ownpower Projects AB, har ansökt om tillstånd och fått avslag i prövningen hos länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. Målet har rört centrala markanvändningsfrågor och frågor om påverkan på rennäringens intressen.

Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 4 september 2019 undanröjt underinstansernas avgöranden och förklarat det tillåtligt att uppföra 81 verk med en totalhöjd om 200 meter. Länsstyrelsen har nu att meddela tillstånd med erforderliga villkor.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Miljörätt, Energi & råvaror

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.