uppdrag | 04 dec 2020

Setterwalls har biträtt Idogen i samband med företrädesemission av units

Responsive image

Setterwalls har biträtt Idogen AB i samband med en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Genom företrädesemissionen tillförs Idogen en initial emissionslikvid om cirka 34 MSEK för emissionskostnader.

Idogen är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar tolerogena cellterapier med syfte att behandla oönskad aktivering av immunsystemet. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret, efter behandling med Idogens terapi, selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande eller immunaktiverande antigen. Idogens längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Idogens andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar.

Genom företrädesemissionen tillförs Idogen en initial emissionslikvid om cirka 34 MSEK för emissionskostnader. Därutöver kan Idogen komma att tillföras ytterligare emissionslikvid om cirka 46 MSEK före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ges ut i företrädesemissionen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.