uppdrag | 16 jan 2023

Setterwalls har biträtt SynAct Pharma i samband med förvärvet av TXP Pharma och en riktad nyemission

Responsive image

Setterwalls har biträtt SynAct Pharma AB (”SynAct”) vid förvärvet av det schweiziska bioteknikbolaget TXP Pharma AG (”TXP”). I samband med förvärvet har SynAct även genomfört en riktad nyemission om 80 MSEK till två välrenommerade investerare.

Förvärvet omfattar samtliga aktier i TXP, ett bioteknikbolag som forskar kring och utvecklar läkemedel som är tänkta att användas för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar genom stimulering (agonist) av melanocortinreceptorer. Köpeskillingen bestod av en fast köpeskilling om cirka 136 MSEK. Därtill kan SynAct komma att utge en tilläggsköpeskilling i form av ett engångsbelopp om 55 MSEK under förutsättning av att vissa villkor uppfylls. Den fasta köpeskillingen har erlagts genom en apportemission av nyemitterade aktier i SynAct, till ett värde motsvarande den fasta köpeskillingen om cirka 136 MSEK.

I samband med förvärvet av TXP har SynAct även genomfört en riktad nyemission till två välrenommerade investerare i form av bolag som kontrolleras av Thomas von Koch och Christian Kinch. Genom den riktade nyemissionen tillförs SynAct 80 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden planeras att användas för att finansiera utvecklingen av tillgångar som förvärvats från TXP, ytterligare stärka utvecklingsaktiviteterna relaterade till AP1189, och allmän drift, så att verksamheten är finansierad till mitten av 2024.

SynAct är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som fokuserar på att lösa inflammation med hjälp av melanokortinets biologi. SynAct har sitt huvudkontor i Lund och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.