uppdrag | 13 okt 2020

Setterwalls har biträtt Wästbygg Gruppen AB (publ) i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Responsive image

Setterwalls har biträtt Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg”) i samband med noteringen av Wästbyggs B-aktier på Nasdaq Stockholm. Handeln med Wästbyggs aktier inleddes den 13 oktober 2020.

Wästbygg är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som är väl etablerat på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget grundades 1981 i Borås och har egna kontor i sju städer i Sverige. Via koncernbolaget Logistic Contractor är Bolaget också representerat i Norge, Danmark och Finland. Wästbygg är primärt inriktat på de tre segmenten Bostad, Kommersiellt (där samhällsfastigheter ingår) samt Logistik och industri. Inom samtliga segment arbetar Wästbygg med både entreprenaduppdrag och projektutveckling. Segmentet Logistik och industri utgörs av koncernbolaget Logistic Contractor, en ledande aktör på den svenska logistikmarknaden.

Erbjudandet i samband med noteringen omfattade 8 333 333 nyemitterade B-aktier motsvarande cirka 800 Mkr samt 1 562 500 befintliga B-aktier, vilka erbjöds av Bolagets VD och tillika delägare Jörgen Andersson via Fino Förvaltning AB, motsvarande cirka 150 Mkr. Utöver detta har Wästbyggs styrelse ställt ut en övertilldelningsoption om maximalt cirka 143 Mkr och högst 15 procent av antalet aktier i erbjudandet. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer det totala värdet av erbjudandet att uppgå till cirka 1 093 Mkr.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.