Responsive image

Rebecka Lundgren

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag arbetar sedan 2019 som advokat på Setterwalls, huvudsakligen inom verksamhetsområdena aktiemarknadsrätt, bank & finans, bolagsrätt samt företagsöverlåtelser/M&A.

Jag bistår såväl svenska som utländska företag med rådgivning rörande företagsförvärv, kapitalanskaffning, aktiemarknad samt olika typer av bolagsrättsliga ärenden. Jag bistår även klienter i finansiella transaktioner såsom förvärvsfinansieringar, lånetransaktioner (banklån och obligationer) och projektfinansiering. I mitt dagliga arbete upprättar jag avtal och biträder klienter i privata och publika transaktioner. Jag arbetar med noteringsprocesser och utreder frågor som rör regelefterlevnad på aktiemarknaden och allmän bolagsrätt.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2019-,

Setterwalls

2019,

Lunds universitet, juristexamen

2018,

Handelshögskolan, Göteborgs universitet, företagsekonomi