Responsive image

Rebecka Lundgren

Associate, Advokat

Profil

Jag arbetar sedan 2019 som biträdande jurist på Setterwalls, huvudsakligen inom verksamhetsområdena aktiemarknadsrätt, bolagsrätt samt företagsöverlåtelser/M&A.

Jag bistår såväl svenska som utländska företag med rådgivning rörande företagsförvärv, aktiemarknad samt olika typer av bolagsrättsliga ärenden. I mitt dagliga arbete upprättar jag avtal och biträder klienter i privata och publika transaktioner. Jag arbetar med noteringsprocesser och utreder frågor som rör regelefterlevnad på aktiemarknaden och allmän bolagsrätt.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2019-,

Setterwalls

2019,

Lunds universitet, juristexamen

2018,

Handelshögskolan, Göteborgs universitet, företagsekonomi