uppdrag | 28 apr 2021

Setterwalls har biträtt WntResearch i samband med företrädesemission

Responsive image

Setterwalls har biträtt WntResearch AB i samband med en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner.

WntResearch AB är ett biotechbolag inom onkologi som bedriver utveckling av läkemedelskandidater med inriktning mot olika former av metastaserande cancer. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som visat sig påverka spridningen av tumörceller. Bolagets huvudkandidat är läkemedelskandidaten Foxy-5 – en läkemedelskandidat i fas II som bedöms ha stor potential inom behandling mot tumörspridning.

Genom företrädesemissionen tillförs WntResearch AB en kontant emissionslikvid om cirka 56,4 MSEK före emissionskostnader. Därutöver kan WntResearch AB komma att tillföras ytterligare emissionslikvid om högst cirka 85 MSEK före emissionskostnader om samtliga teckningsoptioner som gavs ut i samband med företrädesemissionen utnyttjas för teckning av nya aktier i bolaget.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.