Jakob Ekesbo

Senior Associate, Advokat / Malmö

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Fastighetsrätt / Miljörätt

Branscher

Fastigheter

Språk

svenska engelska
Profil

Jag har arbetat i miljö- och fastighetsgruppen på Setterwalls sedan 2016. Huvudsakligen med tillståndprövningar av miljöfarlig verksamhet och miljörättslig rådgivning i transaktioner.

Jag arbetar huvudsakligen med tillståndsfrågor, förorenad mark och andra miljörättsliga frågor i fastighets- och bolagstransaktioner och bistår såväl svenska som internationella bolag. Jag arbetar även med frågor såsom hyresrätt, nyttjanderätter och speciell fastighetsrätt.

Karriär
2016-, Setterwalls
2016, Lunds universitet, juristexamen
2014, Rubrecht-Karls-Universität Heidelberg
Rekommendationer

Jakob är rekommenderad av Legal 500 (Environment).

Uppdrag