uppdrag / 30 sep 2020

Setterwalls har biträtt Commerz Real AG i samband med dess förvärv av en portfölj bestående av tre vindkraftsparker i södra Sverige

Responsive image

Commerz Real AG, ett dotterbolag till tyska Commerzbank, har ingått avtal med Eolus Vind AB (publ) om förvärv av tre stycken vindkraftsparker med en förväntad nominell totalkapacitet om cirka 68 MW. Vindkraftsparkerna Boarp (24 MW), Dållebo (26 MW) och Rosenskog (18 MW) är beräknade att överlämnas till Commerz Real under hösten 2023.

Setterwalls biträdde Commerz Real, en global investerare och kapitalförvaltare med tillgångar motsvarande cirka 34 miljarder euro under förvaltning, i alla led av transaktionen, inklusive i förhandlingar avseende turbinleverans- och service-, förvaltnings- och konstruktionsavtal. Köpeskillingen för förvärvet uppgår preliminärt till cirka 82,5 miljoner euro.

Förvärvet av vindkraftparkerna utgör Commerz Reals första investering på den svenska marknaden för förnyelsebar energi. Eolus kommer att ansvara för byggnationen av vindkraftsparkerna och för den efterföljande förvaltningen av desamma.

Tillträde till aktierna i projektbolagen är beroende av uppfyllande av ett antal villkor.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.