uppdrag / 23 nov 2016

Setterwalls biträder Alligator Bioscience AB i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Responsive image

Alligator Bioscience AB är ett forskningsbolag, baserat i Lund, som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på utveckling av tumörriktade immunterapier och är verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idéstadium till kliniska fas II-studier. I augusti 2015 utlicensierades bolagets längst utvecklade produktkandidat ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett bolag inom Johnson & Johnson-koncernen, för vidare utveckling och kommersialisering. Därtill har bolaget ett flertal produktkandidater som befinner sig i forsknings- och preklinisk utvecklingsfas.

Handeln i bolagets aktie på Nasdaq Stockholm inleddes den 23 november 2016. Bolaget handlas under symbolen ATORX. Erbjudandet i samband med noteringen bestod av ett erbjudande till allmänheten i Sverige, Danmark, Finland och Norge samt ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och internationellt och omfattade dels en nyemission om 350 miljoner kronor, dels befintliga aktier som såldes av Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S och Duba AB (kontrolleras av Investor). Priset i erbjudandet var 32,50 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde om cirka 2 275 miljoner kronor för samtliga utgivna aktier i bolaget när handeln inleddes.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.