Sonny Ragnerstam

Senior Associate, Advokat / Stockholm

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Fastighetsrätt / Entreprenadrätt

Branscher

Fastigheter

Språk

svenska engelska
Profil

Jag bistår svenska och utländska bolag, myndigheter och organisationer i fastighetsrättsliga ärenden och projekt.

Mitt arbete består i huvudsak av rådgivning inom fastighetstransaktioner, projektutveckling samt joint ventures. Jag biträder även klienter i fastighetsrättliga frågor och tvister, såsom nyttjanderättsfrågor samt plan- och fastighetsbildningsfrågor.

Karriär
2019-,Setterwalls
2016-2018,MAQS Advokatbyrå
2014-2016,Eskilstuna tingsrätt, tingsnotarie
2013-2014,G Grönberg Advokatbyrå
2013,Stockholms Universitet, juristexamen
2012-2013,DLA Piper Sweden, trainee/notarie
2012,Western University (juridiska fakulteten), Kanada
2007,Luleå Tekniska Universitet (studier i ledarskap och organisation)
Rekommendationer