uppdrag | 05 maj 2021

Setterwalls biträder Knowit vid förvärv av Cybercom

Responsive image

Setterwalls biträder IT-konsultbolaget Knowit vid förvärv av Cybercom Intressenter AB (”Cybercom”). Knowit och Cybercom bildar genom sammangåendet ett nordiskt powerhouse för framtidens digitala lösningar. Ett nytt affärsområde, Knowit Connectivity, tar form och Knowit växer från cirka 2 600 till cirka 3 800 medarbetare.

Knowit och Cybercom kompletterar varandra väl och blir genom samgåendet en attraktiv samarbetspartner med ett starkt employer brand och med en gemensam målbild att driva och accelerera den digitala transformationen mot morgondagens hållbara affärsmodeller. Med Cybercoms specialkompetens inom connectivity, IoT, cloudbaserade lösningar, samt det växande området cyber- och samhällssäkerhet, stärks erbjudandet framförallt till kunder inom tech-, industri- och telekomsektorn. Köpeskillingen uppgår till cirka 2,2 miljarder SEK och erläggs genom en kontantdel om 442 miljoner SEK samt genom en apportemission av 5 760 883 nyemitterade aktier till säljarna av Cybercom.

För mer information, vänligen se Knowits pressmeddelande här. Förvärvet är villkorat av att den extra bolagsstämman i Knowit beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemissionen av 5 760 883 Knowit-aktier. Förvärvet förutsätter vidare sedvanliga godkännanden från Konkurrensverket, vilka beräknas erhållas innan utgången av andra kvartalet 2021.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.