uppdrag | 26 okt 2021

Setterwalls har bistått Nordisk Bergteknik med sin nya finansieringslösning

Responsive image

Setterwalls har bistått Nordisk Bergteknik med sin nya finansieringslösning. Bolagets nya finansiering innebär att bolagets företagsobligation har ersatts med bankfinansiering innehållande en hållbarhetskomponent.

Nordisk Bergteknik AB (publ) har förtidsinlöst samtliga utestående obligationer om totalt 400 MSEK. Vidare har Nordisk Bergteknik ingått finansieringsavtal med Nordea och Swedbank avseende bankfinansiering och har ersatt företagsobligationen med ett banklån om 400 MSEK. Utöver banklånet så har bolaget erhållit en ny kreditfacilitet om 650 MSEK. Finansieringsavtalet innehåller en hållbarhetskomponent som innebär att Nordisk Bergteknik kan komma överens med bankerna om nyckeltal för hållbarhet som från och med fem dagar efter upprättandet av årsredovisningen och ett hållbarhetscertifikat för 2022 kan komma att resultera i en rabatt respektive premie på räntemarginalen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.