uppdrag | 23 jan 2024

Setterwalls har biträtt Doxa och Serneke i miljardtransaktion

Responsive image

Doxas helägda bolag Serneke avyttrar tillsammans med Balder cirka 151 000 kvadratmeter byggrätter i Karlastaden i Göteborg till Göteborgs allmännyttiga fastighetskoncern Förvaltnings AB Framtiden.

Karlastaden består av totalt cirka 325 000 kvadratmeter BTA fördelat på åtta kvarter ovan mark samt Karlastadens garage- och mediaanläggning. Transaktionen består dels av de två kvarten Lynx och Virgo om ca 36 000 kvm BTA som överlåts till 100 procent, dels av de fyra kvarteren Callisto, Cassiopeja, Aries och Auriga om ca 115 000 kvm BTA som överlåts till 74 procent med Serneke och Balder som fortsatta delägare till 26 procent. Säljare av kvarteret Cassiopeja är ett av Serneke helägt bolag och säljare av resterande kvarter ett av Serneke och Balder till hälften var ägt bolag. Det gemensamt överenskomna sammanlagda fastighetsvärdet uppgår till SEK 1,235,477,600 med en fast överenskommen tilläggsköpeskilling om SEK 20,000,000. Affären inkluderar även en ensidig option för säljarna att återköpa byggrätterna i de fyra delägda kvarteren senast september 2027. Tillträde till de olika kvarteren beräknas ske under första kvartalet 2024. Tillträde är villkorat av att ett antal åtgärder ska ske senast september 2024, bl.a. ska en omfattande omstrukturering ske inkluderande även diverse olika fastighetsbildningsåtgärder.

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.