uppdrag / 23 jun 2020

Setterwalls har biträtt Nordisk Bergteknik i samband listning av företagsobligationer på Nasdaq Stockholm

Responsive image

Listning av Nordisk Bergteknik AB (publ)s säkerställda företagsobligationer med total utestående volym om 400 mkr på Nasdaq Stockholm Bond Market.

Setterwalls har biträtt Nordisk Bergteknik vid bolagets notering av dess säkerställda företagsobligationer om 400 mkr på Nasdaq Stockholm Bond Market. I samband med upptagandet till handel av Nordisk Bergtekniks företagsobligationer på Nasdaq Stockholm avnoterades obligationerna från Nasdaq First North Bond Market. Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är främst verksamma i Sverige och Norge.

Setterwalls har varit rådgivare till Nordisk Bergteknik genom hela processen inklusive i förhållande till avnoteringen från Nasdaq First North.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.