Responsive image

Erik Olshov

Associate, Advokat

Profil

Jag bistår svenska och internationella företag med rådgivning inom aktiemarknadsrätt, företagsförvärv och bolagsrättsliga ärenden.

I mitt dagliga arbete bistår jag företag i samband med bland annat börsintroduktioner, kapitalanskaffningar, bolagsstyrning, företagsförvärv och allmän bolagsrättslig rådgivning.

Till medarbetare
Karriäruppdragartiklar
Karriäruppdragartiklar

2021-,

Setterwalls

2021,

Lunds universitet, juristexamen

2021,

Lunds universitet, fil. kand. i företagsekonomi

2019,

Leiden University, Leiden Law School