Responsive image

Erik Olshov

Associate

Profil

Jag bistår svenska och internationella företag med rådgivning inom aktiemarknadsrätt, företagsförvärv och bolagsrättsliga ärenden.

I mitt dagliga arbete bistår jag företag i samband med bland annat börsintroduktioner, kapitalanskaffningar, bolagsstyrning, företagsförvärv och allmän bolagsrättslig rådgivning.

Till medarbetare