Profil

Jag biträder ägare och ledning gällande i huvudsak frågor hänförliga till köp och försäljning av aktier/verksamheter och även avseende strategiskt kommersiella frågor i anslutning därtill.

Jag har en bakgrund från tingsrätt och hovrätt. I min roll som advokat under de senaste 20 åren har jag i huvudsak bistått klienter gällande köp/försäljning av aktier/verksamheter samt avtal som t.ex. aktieägaravtal, meningsskiljaktigheter mellan ägare och Joint Ventures. Vidare anlitas jag av flera bolag och organisationer inom olika branscher som styrelseordförande, styrelseledamot eller styrelsesekreterare. Jag är en av grundarna till Setterwalls i Göteborg.

 

Karriär
2000-,Setterwalls
1998,Linklaters, London
1995-2000,Lagerlöf & Leman Advokatbyrå
1995,Hovrätten för Västra Sverige, notarie
1992-1994,Mölndals tingsrätt, notarie
1992,Lunds universitet, juristexamen
Uppdrag