Miljörätt
/Start/Områden/Miljörätt

Miljörätt

Vilka miljörättsliga frågor kan uppstå i exploaterings- och infrastrukturprojekt? Hur bör miljörisker beaktas vid företagsöverlåtelser och försäljning av fastigheter? Vilka tillstånd behöver jag för min verksamhet avseende miljörätt?

Vi lotsar dig rätt vid investeringar i infrastruktur, entreprenader och markexploatering. Våra miljörättsspecialister driver vatten- och miljöärenden i domstol och jobbar regelbundet med att förebygga och eliminera miljörättsliga problem och risker vid exploateringar, förvärv och andra slags projekt. Vi ger dessutom kvalificerade råd i tillstånds-, tillsyns- och miljöskadeärenden.

Vi företräder svenska och internationella bolag av skiftande storlek likaväl som staten och kommuner.

"It's a very senior firm; I know the lawyers are very knowledgeable and experienced".

Chambers Europe 2015

Läs mer om vår verksamhet i vårt informationsblad nedan.

Miljörätt